MEZINÁRODNÍ DEN VĚZŇŮ

1.ROČNÍK SRAZU

Setkání basmanů a jejich příbuzných při příležitosti oslav Mezinárodního dne vězňů zaregistroval předseda spolku „Basmani.cz-z.s.“ Albert Žirovnický, který bude moderátorem celé akce.

Účel shromáždění: Oslava Mezinárodního dne vězňů spojená s veřejným představením a prezentací cílů a záměrů spolku „Basmani.cz-z.s.“, skupiny „Criminals Olomouc“ + budoucích regionálních skupin, jakožto neziskových subjektů, snažících se působit, mimo jiné, i v oblasti prevence kriminality, či v oblasti efektivního začleňování propuštěných vězňů do normálního a fungujícího života. Veřejné rozhovory s představiteli a členy organizací, jakož i výraznými osobnostmi z této ostrakizované komunity, na pozadí nichž bude objasňována existence komunity, tedy jednotlivců, kteří jsou systémově vylučováni ze společnosti, ačkoliv již mají své závazky vůči společnosti vyrovnány.

Kdo má zájem dozvědět se více z vězeňského prostředí, včetně poukázání na problematiku vězeňství, poslechnout si příběhy a osudy některých bývalých vězňů, zapojit se do debaty, přijďte strávit příjemné odpoledne na „Václavák“.

Akce bude doprovázena produkcí hudební skupiny z Opavy, nabídkou produktů Basmani.cz a Criminals Olomouc. Samozřejmě bude zajištěno občerstvení.

Oficiální zahájení ohlašovaného shromáždění je naplánováno na 16tou hodinu, ukončení je plánováno na 19tou hodinu, nicméně, s ohledem na chystanou hudební produkci, k záboru místa (umístění podia, stanu a doprovodné aparatury) dojde již okolo 13té hodiny. Opuštění prostoru, po oficiálním ukončení akce, a realizaci nezbytného úklidu, po složení dovezeného vybavení, nastane nejpozději ve 21 hodin.

Předpokládaný počet účastníků shromáždění: maximálně 500 aktivních účastníků, kdy s ohledem na podstatu shromáždění a realizované prezentace, nelze vyloučit zapojení kolemjdoucích na pozicích diváků.

Den a místo konání: 11. dubna 2022, Václavské náměstí, Nové Město, Praha 1, v prostoru vymezeném souřadnicemi:-50.079740, 14.429522;-50.079897, 14.429822;-50.080201, 14.429338;-50.080076, 14.429110;

Prostory shromáždění lze specifikovat do podoby nepravidelného obdélníku, který je z bočních stran ohraničen obrubníkem, který odděluje střední pěší chodník, od místních komunikací na Václavském náměstí, ve vrchní části Václavského náměstí se jedná o příčnou linii, kolmou na místní komunikace na Václavském náměstí, jež probíhá u dolní paty podstavce pod sochou Svatého Václava, a v dolní části je ohraničen opět obrubníkem, který odděluje střední pěší chodník od do úrovně vozovky ponořeného přechodu pro chodce.

Oficiální zahájení ohlašovaného shromáždění je naplánováno na 16.hodinu, ukončení je plánováno na 19.hodinu, nicméně, s ohledem na chystanou hudební produkci, k záboru místa (umístění podia, stanu a doprovodné aparatury) dojde již okolo 13.hodiny. Opuštění prostoru, po oficiálním ukončení akce, a realizaci nezbytného úklidu, po složení dovezeného vybavení, nastane nejpozději ve 21 hodin.

Za Criminals Olomouc tímto zveme nejen bývalé kriminálníky na setkání organizované bývalými vězni, které bude první svého druhu u nás.

Olomouc a okolí – Vyjet můžete s námi, nebo na vlastní pěst. Bližší informace s přibližujícím se termínem akce budeme průběžně poskytovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.